Alla inlägg av Fredrik Roxelius

Begravningsbyrå Chester

För den sista resan, din andes ska få frid och det hjälper vi till med.

För dina efterlevande kan vi erbjuda dig testamente, och om du så behagar,
får dina släktingar det du efterlämnar. 

Vi tänker på dig och livet efter, hjälper din ande att fritt gå vidare. 
Ge de du efterlämnar frid och dina ägodelar, eller om du vill ge bort det
till nån annan. Valet är ditt. Vi tar bara 10% av värdet i avgift. Billigast i Slow River

Kom och ordna din sista resa, testamente kan skrivas om det önskas.
Din andes frid är viktig, vi vill dig det bästa.      

Banken

I år har vi en bank! 

The McEwans har startat en bank.

De har massor med pengar och de lockar ju till sig allsköns folk


Och ärligt talat. Banker är till för att rånas!

Gör upp planer och skumraskaffärer. Lova gärna bort pengarna innan ni ens hunnit lägga upp en ritning för hur rånet skall gå till. Sprid ut att ni behöver folk för att råna banken. Ni kommer förmodligen bli rånade i sin tur efteråt men det är ju smällar man får ta, eller hur?

Självklart räknar de som spelar bank med att rånas. De har idéer för att skapa roligt spel kring detta. Var alltså lyhörda för spelutveckling istället för att försöka vinna lajvet. De räknar med att överleva lajvet så försök vara lite intelligenta i ert tänk kring rånet så får alla spelupplevelser under hela helgen.

Kvinnor i vilda västern!

Vill du lajva kvinnlig karaktär? Bra, vi behöver starka och uthålliga människor som kan ta hand om gården och styra hushållet. Har du ingen lust med det? Ingen fara!

Det behövs  alltid pokerspelare, prickskyttar, civilrättsaktivister, författare, m.m. på sådana här lajv. Titta igenom länkarna och se om du blir inspirerad av någonting!

Poker Alice, korthaj med deadpanface. Figurerade i legendariska Deadwood.
http://www.thewildwest.org/cowboys/wildwestlegendarywomen/206-pokeralice

Helen Hunt, kämpade för Indianernas rättigheter. http://www.thewildwest.org/cowboys/wildwestlegendarywomen/204-helenhuntjackson

Carry Nation, nykterhetsrörelsens pärla.
http://www.thewildwest.org/cowboys/wildwestlegendarywomen/205-carrynation

Cattle Kate, ranchägare.
http://www.thewildwest.org/cowboys/wildwestlegendarywomen/202-attlekate

Belle Starr, stråtrövare.
http://www.thewildwest.org/cowboys/wildwestlegendarywomen/197-bellestarr

Annie Oakley, prickskytt.
http://www.thewildwest.org/cowboys/wildwestlegendarywomen/196-annieoakley

Willa Cather, författare.
http://www.thewildwest.org/cowboys/wildwestlegendarywomen/200-willacather

Louisa May Alcott, författare.
https://en.wikipedia.org/wiki/Louisa_May_Alcott

Speltekniker

Lagens lilla arm
Detta är ett västernlajv.
Lagen finns bara om den får tillfälle att upprätthållas, och knappt även då. Så var inte rädd för att råna banken/kyrkan/telegrafstationen. Och var jättegärna uppenbar med att du har gjort det! Slå på stort på Saloonen, satsa en rejäl summa i pokerturneringen, etc.

Men kom ihåg att det finns konsekvenser.
Att bli indragen i maktspelet mellan banditgängen har sina nackdelar samtidigt som det kan vara fördelar. Att t ex vara med i en duell och förlora innebär att din karaktär är ospelbar och kanske ej kan brukas senare på lajvet. Det gör att du förmodligen behöver mer än EN karaktär på årets lajv om du tänker vara ohederlig eller modig.

Saloonen
Saloonen är en knutpunkt där byn samlas efter solnedgång. Så se till att dra dit! Ta med dig handarbete, spela lite poker, sjung psalmer eller ta med eget sånghäfte, etc. Om du kan komma på någonting att göra, så gör det i saloonen. Det är ingen saloon om den bara används till måltider! Köp alkoholfri Whisky i baren eller ställ dit din egen premium och köp för inlajvpengar.

Göra upp saker i förväg
Ibland kommer du att se folk slåss och bråka. Detta ser givetvis coolt ut om det sker spontant, men det är ännu lättare att få till en snygg scen om ni pratar om det i förväg! Detta är också ett jättebra sätt att bygga karaktärer och markera dem: En traditionell mor som inte vill låta sin son gifta sig med en indiankvinna ser mycket strängare ut om hon skäller ut honom på öppen plats.

Telegrafen
Ge spel åt telegrafen! Den är kanske bara öppen under några timmar om dagen, så skriv gärna telegram till folk utanför byn! Speciellt om du får tråkigt eller har lite dötid. Vi kan ej garantera svar på alla telegram, men kommer att göra vårt bästa efter de omständigheter som uppstår.

Vision

Vår avsikt är att skapa en miljö i en småstad ett och ett halvt år efter det amerikanska inbördeskriget. Vi vill ge dess deltagare en resa bakåt i tiden och låta er spelare färdas till 1860-talets USA.

Då vår vision är att revolvern ska styra på ett mycket större plan så vill vi uppmana er att ni har FLER karaktärer ifall er huvudkaraktär behöver fly fältet, blir skadad eller rent av blir dödad. Det är även läge att ha karaktärer som faktiskt KAN bli dödade. Då blir det spel där man inte hela tiden håller på sin karaktär utan kan ha dueller, skottlossning med uppgörelser och där dödgrävaren faktiskt får jobba en hel del. Omärkta gravar är helt okej i Slow River.

Beskrivning av Slow River

Välkommen till den lilla guldgrävarstaden Slow River benägen i territoriet Minnekapi. Året är 1866 och dagen är ungefär 15 september. Kriget är slut, Lincoln är död, Minnekapi är en delstat och allt har börjat sätta sig. Nu är det dags att gå tillbaka till det som var innan kriget kom till byn. Eller så tror man i alla fall.

Järnvägen är dragen ett par km från byn och gruvan i byn har i det närmaste tagit slut. I den här miljön frodas laglösheten, korruption och  hazardspel. Våldet i Slow River har ökat mångfalt sedan lagen övergett den lilla byn. Banditgäng krigar sinsemellan om makten i hålan. Ett sidospår har byggts på järnvägen för att enkelt kunna stoppa tåg för diverse fulspel. Det går att använda till mycket har man hört.

Målet är att få samhället i miniatyr att fungera trots att byn är belägrad av banditer. De som är boende i byn har att kämpa mot beskyddarligor, rån, bedrägerier, våld, skottlossning och mörka uppgörelser. Lagen är obefintlig och det lilla, om ens nått, som finns är korrupt och laglöst.

Vår vision är att vara mer åt det historiska än det övernaturligt fiktiva. Risken att ni möter The Lone Ranger i Slow River är inte så stor. Chansen att Wild Bill Hickok står utanför Dirty Dicks Saloon en dag är betydligt större.

Världen

Minnekapi

Ordet Minnekapi kommer från indianstammen Lakota och betyder många historier. Jämför med ordet Minnesota som betyder många floder.

Karta över delstaten Minnekapi och närliggande territorier, delstater och neutrala områden.

 

Karta över Förenta staterna, delstater och territorier samt konfederationen och anknytna områden. Minnekapi syns norr om Texas.

Geografi

Gränser
Delstaten Minnekapi gränsar i väster till Colorado, i öster till Kansas och i norr till Nebraska. I söder ligger ett neutralt område samt ett indianterritorium, som sedermera ska bli Oklahoma, söder om dessa områden ligger Texas. Minnekapi har också gräns till New Mexico i söder. Se karta.
Städer
Minnekapi’s huvudstad är Junk City och är den största staden i delstaten. Junk City ligger i den södra delen av Minnekapi.  Utöver Junk County, där Junk City såväl som Slow River är belägna, finns två andra Countyn.

Järnvägen
Den första transkontinentala järnvägen passerar genom delstatens norra delar och förbinder San Fransisco med Chicago. Den rakaste sträckningen skulle leda järnvägen förbi Slow River, men den delen blev struken pga en marktvist öster om Slow River. En sträckning som förbinder Junk City med den transkontinentala järnvägen har byggts klart och passerar utanför Slow River. Den stationsbyggnad som byggdes vid spåret har vid ett flertal tillfällen bränts ner och till slut tröttnade man på att bygga upp den igen. Tåget stannar därför inte längre i Slow River.

Fort i territoriet
I Norra delen av territoriet ligger ett U.S Fort: Silver Hills. Detta blev hårt ansatt under kriget och är i stort behov av renovering. I södra delen vid gränsen ligger resterna av konfederationsfortet Black Lake. Ett par miles utanför Junk City ligger fängelsefortet Minnekapi Penitentiary.

Civilt styre

Säte
Territoriets styre har sitt säte i Junk City och består av en guvenör,  en US Marshal, en Secretary/vice guvernör, en överåklagare samt en högsta domstol med tre domare som också ambulerar runt i territoriet och tar upp överklaganden. Alla ovanstående ämbeten tillsätts av förenta staternas president och de tillsätter i sin tur sina underordnade. Territoriets lagar stiftas av Minnekapi State Legislature, ett tvåkammarparlament som tillsätts via lokala val. Lokala lagar som gäller inom en stads gränser, stiftas ofta av Borgmästare, Sheriff eller ett Town Council, eller i samråd mellan dessa. Det är inte ovanligt att borgmästare väljer att låta Sheriffen själv stifta lagar, för att snabbt och enkelt stävja upplevda problem.
För att hålla en rättegång krävs en domare, åklagare samt försvarsadvokat samt en jury på minst tre hedervärda samhällsmedborgare. En oenig jury kan fälla med två tredjedelars majoritet.

Borgmästare
Borgmästare utses av guvernören eller via val. Denne ska se till att det finns en lagman i staden, att det förs viss folkbokföring samt att staden är väl utmätt och kartlagd av av lantmätare, till exempel så att det är klart var Sheriffens jurisdiktion och stadens lagar börjar och slutar gälla. Borgmästaren ska också rapportera stadens finansiella situation samt kunna uppvisa en taxeringslista över stadens näringsidkare och vilka summor som ska erläggas. Om borgmästaren inte sköter dessa åligganden kan denne bli fråntagen sitt ämbete och om borgmästaren berikat sig själv på stadens bekostnad kan det även bli fråga om böter eller fängelse.
Territoriets högste lagman, eller dennes biträdande, skall minst en gång om året göra besök i territoriets olika delar, för att godkänna stadssheriff, betala ut arvoden samt ersätta väldokumenterade utgifter, inhämta information samt erhålla markskatt.

Polisväsende

Marshal
Högsta chef för polismakten i Minnekapi är U.S. Marshal, som i sin tur tillsätter Deputy U.S. Marshals. Marshals har befogenhet att verka i hela territoriet och även utanför det. De kan svära in uppbåd och har på det stora hela väldigt långtgående befogenheter.

County
Territoriet är indelat i tre Countyn, som har sina egna Sheriffer med jurisdiktion i sitt eget county. Dessa tillsätts av territoriets Marshal. I praktiken är en Dpty Marshal Countysheriffens närmste Chef. Utöver det har mindre städer och hålor sin egen Sheriff, stadssheriffen. Denne tillsätts av Borgmästare eller Town Council.
En Countysheriff kan tillfälligt stänga av borgmästare och tillsätta en ny i väntan på utredning eller tills dess Guvenören väljer att tillsätta en ny borgmästare. Men sheriffen kan komma att straffas, om utredningen visar att avstängningen var obefogad.

Samhällsklasser

Högstatus
Du tillhör överklassen, och är egentligen lite för fin för den här hålan. Men du har säkert en bra anledning att vara här, som t ex en spekulerande släkting, intresse för indiansituationen, hög ställning i armen, etc. (Vi kommer att begränsa antalet nya överklasskaraktärer för att behålla känslan av en kåkstad i västern.)

Du behöver inte oroa dig för att inte ha mat på bordet. Dock räknas du som ett tacksamt rånoffer, såvida du inte arrangerar ett livgarde.

Medelklass
Du har så att du klarar dig. Du kanske inte måste arbeta dag för dag, och är säkert specialist inom något område, vare sig det är handel, jordbruk, gruvägande eller författande. Slow River är en billig trakt att leva i, och du kanske har familj eller hör till bygdens mer välbeställda medborgare.

Arbetare
Du kan sällan äta dig mätt, och sliter hårt för en ovärdig lön. Förmodligen hankar du dig fram på ströjobb som rallare, guldgrävare, eller dräng på en av byns gårdar. Du kanske har vandrat dit från en annan håla, eller varit känd bland byborna ett tag. Du har oftast inte mycket till ägodelar eller familj att försvara, så du har väldigt lite att förlora om du skulle behöva ta till brott. Speciellt inte nu när laglösheten härjar i Slow River.

Tält & lägerutrustning

Lägerutrustning

Köksutrustning
Väldigt mycket av de vi använder i dag funkar att ha med att äta på och med. Använd tumregeln – känsla av western. Undvik plast. I många av husen finns redan en hel del saker man får låna mot att man diskar och ställer tillbaka sakerna. Äter man bara i saloonen, så behöver man inga köksgrejer med sig alls.

Tält
Att få tag i ett tidstypiskt tält kan vara svårt eller i alla fall rätt så dyrt. Vi har en off plats strax utanför själva byn där man får ha vilket tält man vill. Där finns en eldgrop och det är nära till toaletterna.

Exempel på tält som man använde under Amerikanska inbördeskriget  –Panter Primitives tents

Sovsaker

Sovsaker

Madrasser
I de flesta av husen finns det madrasser av olika kvalité och sorter men inte i alla. Om man inte redan innan lajvet vet att det hus man fått sig tilldelat har madrasser så bör man ta med sig liggunderlag, luftmadrass eller en egen madrass.

Sängkläder
De flesta har med sig vanliga sovsäckar och ett par filtar för att dölja sovsäckarna under dagtid. Vill man vara mer tidsenlig så tar man med sig vanliga lakan (inte påslakan) och filtar att bädda med. En egen kudde är toppen och dessutom motverkar den hemlängtan.

Vapen

Vapen

Skjutvapen
Vi strävar efter att vara historiskt korrekta men tillåter även revolvrar och gevär fram till slutet av 1800 talet. En bra wikipedia sida om vapen som fanns under 1860 talet – List of weapons in the ACW
Övriga vapen
Sablar, knivar, pilbågar och andra vapen bör vara av 1800 talssnitt för att passa in men även här tillåter vi undantag. Glöm inte bort att kolla reglerna vad det gäller vapen

Skor

Skor

Enkelt
Skor är enkelt på Död Mans Hand. Nästan vilka skor som helst som går från nyanserna svart till ljusbrunt funkar. Cowboyboots, mormorskängor, träskor, MC stövlar, de flesta kängor och läderstövlar, lågskor, lackskor är några exempel.

Skotrix
Moderna märken kan sprättas bort eller målas över, fräsiga skosnören bytas ut eller så kan man köpa ett par passande skor på second hand, även om de inte passar perfekt på fötterna, så kan man ju stå ut med under tre dagar.

Kolla dessa skor  för damer – Western emporium damskor
och för herrar –  Western emporium herrskor