Regler för inmutningar och Markrätter

Inmutningar
En inmutning är i princip ett kontrakt som innehavaren kan sälja. Kontraktet är på rätten att vaska guld på en viss mark. Kontraktet är med markägaren som oftast tar en viss avgift för rätten att bruka marken. Avgiften kan vara en fast avgift eller en procent på avkastningen. Kontraktet omförhandlas en gång per år. En givande inmutningsrätt med låga avgifter på lättillgänglig mark kan vara värd mycket pengar, flera hundra eller tusen dollar. En inmutning som ligger dåligt till och inte ger något guld är oftast inte värt ett skvatt. Givetvis kan man köpa loss marken om man kan komma överens med markägaren.

Markrätter
Mark som du äger. Precis som med inmutningarna kan tomterna vara värda tusentals dollar eller ingenting. Utbud och efterfrågan styr. Finns det guld på marken? Går den att bebygga eller bedriva annan verksamhet på?