JULLAJV: ANMÄLAN

Allmänt om anmälan

Absolut sista datum för anmälan är den 31 december. Då ska även lajvet vara betalt.

Personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar de personuppgifter du lämnar i din anmälan här.

Individuell anmälan

Alla personer som kommer på lajvet (oavsett ålder) behöver fylla i en individuell anmälan. Målsman fyller i de uppgifter som krävs för minderåriga. Vill du vara trygghetsvärd, sjukvårdsansvarig eller arbeta i köket behöver du få detta godkänt av arrangörerna respektive köket innan du fyller i din anmälan.

Länk till individuell anmälan hittar du här

Godkännande

Alla typer av karaktärer och grupper välkomnas av lajvet så länge de håller sig inom lajvets förhållningsregler. Vi förbehåller oss att inte godkänna en karaktär eller en grupp om de:

  1. Bryter mot lajvets förhållningsregler (du får inte spela en karaktär som uttryckligen känns rasistisk eller sexistisk)
  2. Bryter mot fiktionen (du kan du inte spela en stormtrooper eller en eldmagiker)
  3. Är orimligt mäktig (du kan inte utan att rådfråga oss spela: USAs president, en dollarmiljonär, eller ledare för ett stort gäng med över 100 medlemmar.
  4. Vi tillåter inte heller hur stora grupper som helst. Upp till tio personer i en grupp är rimligt utan att behöva kolla med arrangörerna först. 

Extra karaktär

Du ska ha en extra karaktär redo ifall din karaktär dör. Detta betyder att du har en plan ifall det skulle bli så att din karaktär dör. Vi uppmuntrar inte till omotiverat våld men om du har en karaktär som uppträder våldsamt är det rimligt att anta att din karaktär kan dö. Nya kläder till din extra karaktär är en uppmaning men inte ett krav. Du kan också ha din extra karaktär som en sidokaraktär och använda denna karaktär även utan att din huvudkaraktär dör.

Betalning

För att räknas som anmäld måste du förutom att fylla i din individuella anmälan även betala innan utsatt datum. Betalar gör du till konto:

Swedbank
Clearingsnr 8417-8
Kontonr 934 505 367-3

OBS! Märk din betalning med de de första fyra siffrorna i ditt personnummer (ÅÅMM).

Kostnad

ORDINARIE PRISER LAJVAVGIFT (inkl mat)
0-6 år Gratis
7-14 år 250:-
15 år och äldre: 450:-
Kökspersonal: Gratis
Övriga funktionärer: 250:-

 

Återbetalning av anmälningsavgift

Vid återbud efter sista datum för anmälan återbetalas i normala fall inte anmälningsavgiften. Undantag kan göras ifall lajvets ekonomi tillåter.  

Mot julgranen alla så ivriga ila. Vi klär den tillsammans och vapnen får vila.