Brott OCH STRAFF

Lagen har kommit tillbaka till Slow River. Här kommer en beskrivning på vad hur lagen fungerar IN och OFF-lajv.

Regler för stöld av props

Alla som har rikedom 4-5 (som inte helt valt bort intriger =myslajvare) äger ett föremål som kan stjälas. Detta föremål ska gärna bäras synligt (ett halsband eller annat smycke) eller finnas synligt i personens bostad (en tavla, en statyett, en liten kista). Den som spelar en rik karaktär ansvarar för att ta med ett föremål som kan stjälas. Detta föremål anmäls och “värderas” vid incheckning och föremålet ska vara uppmärkt med ett grönt band. Du kan också få ett föremål tilldelat kopplat till din intrig eller på annat sätt komma över props. Dessa föremål kommer också att vara uppmärkta med grönt band.

Andra föremål/props kan stjälas (om det leder till spel inte bara på pin kiv) men kan inte “tas ur spel” via hälaren. Kontanter som är i spel (dvs inte finns på handelsstationen eller telegrafen) kan såklart stjälas/rånas.

Stulna föremål värderas av den som har funktionen av en hälare och kan sedan säljas till samma hälare mot kontanter eller användas inom handeln med andra spelare. Saknas en hälare värderas föremålet av handelsstationen. Alla props återlämnas vid slutet av lajvet och dess ägare (IN LAJV) registreras.

Regler för stöld av tillgångar och resurser

Lappar som representerar fysiska tillgångar (resurser och tillgångar i handelssystemet) kan inte stjälas. Däremot finns inget som hindrar att man med viss “övertalning” kan göra så att någon går med på en dålig affär.

Lagen i Slow River

Sherriffen har hand om lagen i Slow River. Utanför stan upprätthålls lagen ibland av County Sheriff Maria Papaleontious, utom på indianreservatet där det lär finnas en indianbyrå ingen sett röken av på flera år. Ingen kan komma ihåg att Sheriff Papaleontious någonsin varit i Slow River.

För att göra det lite tydligare och för att skapa spel (INTE förstöra spel eller karaktärer) har vi tagit fram lite regler kring brott och straff i Död mans hand. Reglerna innebär inte att den som spelar sheriff på eget bevåg kan sätta karaktärer ur spel. Blir en karaktär gripen ska Sheriffen dessutom vara lyhörd för påverkans-spel. Slow River är och ska förbli en (någorlunda) trygg plats för tjuvar och banditer så länge man sköter sina “affärer” snyggt. Tanken är att det ska vara tydligare för både den som spelar sheriff och de som spelar banditer vad som kan komma att hända ifall en karaktär (eller NPC) grips. 

Efterlysningar

Efterlysningar kommer antingen från US Marhsall (delstatsheriffen), countysheriffen  Minnekapi Rangers. Alla efterlysningar sköts av arr. 

Gripande/Arrestering

För att gripa någon krävs antingen att det finns en efterlysning eller att en person grips på bar gärning. Ett gripande görs vanligen av sheriffen eller vice-sheriffen och då blir man per automatik även arresterad men kan också göras av vem som helst, t ex den som blir utsatt för eller vittne till ett brott eller av en prisjägare för att kunna få in belöningen. Sheriffen beslutar sedan (i samråd med arr) om en karaktär ska häktas eller ej. 

 Häkte

Ifall det saknas en domstol i Slow River eller personen är åtalad för ett federalt brott, ett brott mot delstatens lagar, eller brott som riskerar stabiliteten i delstaten finns här två alternativ:

  1. Karaktären tas direkt ur spel. Exempel på när detta tillämpas är om spelaren känner att karaktären är ospelbar eller om en NPC grips.
  2. Karaktären sätts i häkte (under bevakning av sheriff eller vicesheriff) under en begränsad tidsperiod (i storleksordningen ett par timmar) i väntan på transport till Junk City. För mindre brott mot Slow Rivers lagar (stöld, misshandel, hot, mindre rån) kan karaktären släppas fri mot borgen. Annars kan kan karaktärens vänner försöka få fången fri med hjälp av mutor, hot, våld eller annan övertalning. Tanken här är att öppna upp för spel och att kreativitet från spelarna ska belönas. Karaktärer utan vänner kan här räddas av ett telegram från t ex en faster på en högt uppsatt position eller motsvarande. Men kan då hamna i skuld hos henne.

I det fall det finns en domstol på plats är det istället den som avgör ifall en karaktär frias eller fälls vid en offentlig domstol. 

Åtal/dom

För att hålla en rättegång krävs en domare, åklagare samt försvarsadvokat samt en jury på minst tre hedervärda samhällsmedborgare. En oenig jury kan fälla med två tredjedelars majoritet. Juryn tas fram av Borgmästaren (OFF i samråd med arr) och ska bestå av personer med “hög trovärdighet”.

Här är det då främst juryn som behöver “påverkas” för att fatta rätt beslut. Även här gäller det att juryn bör låta sig påverkas av omgivningen.

Minnekapi Rangers

Minnekapi rangers är ett paramillitärt polisväsende som verkat runt om i delstaten sedan 1865. De har jurisdiktion att agera mot de som begår brott som riskerar stabiliteten i delstaten, till exempel tåg- och dilligensrån, boskapstjuvar, gerillaverksamhet. En person som grips av Minnekapi Rangers hamnar som regel hos delstatens egen domstol dvs reglerna motsvarar de för vad som händer om någon grips av sheriffen eller annan person för ett federalt brott eller mot delstatens lagar.

Vigilantes/medborgargarden

Om man inte tycker att sheriffen sköter sitt jobb så går det att agera på egen hand. Detta är förstås olagligt men konsekvenserna beror på om sheriffen ser mellan fingrarna eller inte.