Könsroller och Diskriminering.

Socialrealism kontra vilda Västern
USA var i mitten av 1800-talet knappast ett jämlikt samhälle. Slaveriet var nyligen avskaffat och svarta levde fortfarande inte fullt ut som fria män. Kvinnor hade inte rösträtt och då liksom nu fanns det stora ekonomiska orättvisor. Död mans hand utspelar sig i denna tidsålder och det är alltså inte någon ideal-värld fri från förtryck och orättvisor.

Men…

Död mans hand är dock inte ett försök att återskapa hur det var att leva i västra USA på 1800-talet utan fiktionen bygger snarare på myten av Vilda västern, så som den har kommit att återges i filmer, serier och böcker. Tänk Spaghettiwestern snarare än historisk reenactment eller ”Utvandrarna”. Eftersom vi inte har någon vision om att återskapa ett historiskt korrekt samhälle väljer vi inte heller att fokusera på de delar av samhället från 1800-talet som inte passar in med våra egna värderingar. Vi tolererar därför inte spel som bygger på förtryck mot karaktärer  som baseras på kön, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Vi vill också särskilt betona att kränkande spel på off-lajv-egenskaper (såsom kön och etnicitet) är förbjudet!

Tanken är alltså inte att lajvet utspelar sig i en värld helt fri från könsroller och förtryck men att vi som arrangörer inte inkluderar denna typ av spel i våra intriger och att vi heller inte ser att ni som spelare genom era karaktärer skall agera på denna form av förtryck.

Fokus på lajvet är spännande intriger, dubbelspel, relationer och skvaller. Inte på kränkande beteende!

Hierarkiskt spel och fördomar
Vill man använda sig av hierarkiskt spel går detta bra, t ex inom en spelgrupp (där hierarki då bygger på pengar och/eller makt). Man kan också spela på fördomar mot nationaliteter eller mot t ex invånarna i grannbyn, folk på östkusten, nordstatare, sydstatare, soldater, rallare etc etc. När det gäller fördomar vill vi inte heller här se förtryckande spel utan fokus ska här i så fall vara på rykten och misstänksamhet.

Vad gäller könsroller så är det alltså tillåtet att spela en kvinna som följer traditionella könsroller, klär sig som en kvinna gjorde vid denna tiden och som beter sig som förväntas av en ”fin dam”. Men det är lika möjligt att gå emot dessa traditionella könsroller utan att möta på förtryck eller fördomar. Det finns kvinnliga gunslingers, soldater, affärskvinnor och borgmästare. Du har även full frihet att lajva vilken könsroll du vill på, oavsett vad du har för OFF-kön.

Sammanfattningsvis: Det ska inte förekomma några kommentarer/ifrågasättande av yrke baserat på off-etnicitet eller kön. Det ska helt enkelt vara helt oviktigt för hur rollen uppfattas och etnicitet (eller kön) ska därför inte begränsa ditt val av roller.

Att spela en karaktär från en kultur som inte är din egen
Likväl som det är tillåtet att spela vilken roll du vill utifrån etnicitet så är det tillåtet att spela en person från en annan kultur än din egen. Många på DMH gör detta (ens karaktär kan vara skotte, irländare eller engelsman). Det är dock viktigt att poängtera att man inte får landa i stereotyper eller karikatyrer av olika kulturer i sin gestaltning. Ska du spela en person från Kina är det viktigt att du är någorlunda inläst på kulturen och att du inte gör en karaktär som bygger på rasistiska stereotyper om personer från detta land. Det är också viktigt för oss att poängtera att all form av ”blackface” är förbjudet på lajvet. Dvs ska du spela en person från en annan kultur får detta synas i val av klädsel, smycken etc men det är INTE tillåtet att sminka sig för att efterlikna en person av annan etnicitet än sin egen. 

Indianer i Vilda Västern
Historiskt och i modern förekommer både rasism och förtryck mot Amerikas ursprungsbefolkning. Vi är inte intresserade av att återskapa ett förtryck av dessa grupper som baseras på rasism och ojämlikhet. Däremot spelar ursprungsbefolkningen en väsentlig roll i fiktionen kring Vilda Västern i form av ”Indianer”. I vår version av Vilda Västern förekommer Indianer dels som handelspartners men på sina ställen förekommer även konflikter mellan Indianer och nybyggare. De konflikter som finns i vår fiktion är rent geopolitiska och alltså inte baserade på rasism eller annat förtryck. Det är därför inte tillåtet att förtrycka karaktärer ur ursprungsbefolkningen som grupp eller som individer. Däremot finns en viss rädsla för överfall och att de Indianer som tidigare funnits kring Slow River ska komma tillbaka och söka hämnd. Den stam som gett delstaten Minnekapi dess namn kallas Lakota-stammen och är en del av Sioux-stammen. Det är också Lakota-folket som tidigare skapat oreda kring Slow River.

Väljer du att spela en karaktär från Lakota-folket kommer du att bemötas med misstänksamhet och eventuellt rädsla. Men det finns också andra stammar i närområdet där relationerna är mer goda. Väljer du att spela en karaktär från Amerikas ursprungsbefolkning är det viktigt att du läser på om den stam du tillhör, hur man klär sig och om kulturen. Det är också viktigt att du poängterar vilken stam du tillhör när du presenterar dig.