Könsroller och Diskriminering.

Vi ber er som kommer att tänka på följande

Detta är Vilda Västern.

-Generellt sett har män och kvinnor olika roller. Det ena könet är inte bättre än det andra och vice versa, men en man som tvättar anses automatiskt vara sämre på det än en kvinna, då det är en sysselsättning han historiskt sett inte har gjort så mycket. Om han tvättar extra duktigt kan han kanske överkomma dessa fördomar.

-Detta är viktigast i fina kretsar, som har till uppgift att föregå med gott exempel för de lägre klasserna. Ju lägre klass din karaktär har, desto mindre finns det anledning att hålla hårt på könsroller.

-Du har full frihet att lajva vilken könsroll du vill på lajvet, oavsett vad du har för OFF-kön. Utgå inte ifrån att någon lajvar sitt off-kön, bara för att denna saknar ansiktsbehåring/lösbröst.

-Allt spel som är diskriminerande eller förtryckande SKALL vara regisserat och godkänt av alla parter. Tänk på att Svea Rikes Lag gäller även i Slow River.

-Vi vill inte bortse från de kvinnorörelser som fanns på den här tiden. Nykterhetsrörelser kämpade för nykterhet till fördel för kvinnor och barn. Det är en viktig del av kvinnohistorien då de även kämpade mot slaveri och andra orättvisor.

-Utgå från att en person i byxor spelar en man, och en person i kjol spelar en kvinna. Även om vissa undantag finns. Var lyhörd och uppmärksam på spelaren du agerar med. En hint kan kastas åt ditt håll. Uppmärksamma den helst innan den kommer upp i ditt ansikte, med hjälp av en STOL!

-Slow River är långt ute på landet. Det innebär att det är enklare att ge jobbet till en kvalificerad kvinna än att söka land och rike runt efter en man som kan göra det. Eller tvärtom.

-Om du träffar en kvinnoroll i ett ”mansyrke”, utgå IN ifrån att hon helt enkelt var bäst lämpad för jobbet, och bör respekteras i sin roll som det yrket. Och självklart tvärtom här med.

-Detta skall föreställa vilda västern 1866, inte ett alternativt universum där könsroller ej existerar. 

-Gifta och ogifta affärskvinnor är inte sällsynta, respektera dem i deras yrkesroll och spela upp dem.

-Allt kränkande och förnedrande beteende mot all form av sexuell eller amorös läggning OFF är FÖRBJUDET!
Att spela på alla former av sexuell eller amorös läggning IN är däremot inte bara tillåtet utan uppmuntras efter att ni pratat ihop er om gränser osv. Stoppord ska finnas.
Homosexualitet är inte straffbart i Slow River, men ses inte fint på. En homosexuell person går emot sitt naturliga syfte (Att skaffa blodsrelaterad avkomma), vilket gör dem skrämmande och värda att diskrimineras.

Vi vill att ni spelare skall kunna få spela på det förtryck som existerade under den här perioden. Därför vill vi gärna att ni som spelar överklass ser ner på de som är av lägre klass, samt att minoriteterna förtrycks av majoritetsbefolkningen och andra minoriteter.

Spela inte det förtryck som går ut på att ignorera folk. Reagera hellre på händelser, så att man får ut drama av situationen. Kommentera gärna att t ex Mexicoslöddret är ett pack som inte är välkommen i ditt sällskap istället för att bara låta dem vara luft.

Det är väldigt viktigt att arrangörsgruppen får reda på era hemligheter. Då kan vi försätta dem i spel, och se till att dessa får en chans att skapa drama. Om ni inte fick med dem i ansökan, får ni gärna komplettera via e-post. För hur kul är det att vara massmördare men att det aldrig kommer ut och ger spel?

Låt hemligheter komma ut.

Om ni får reda på någons hemligheter, sprid ut det tills minst två personer. Detta genererar mer spel än om hemligheten aldrig kommit ut alls, och ger fler människor en chans att reagera/använda informationen själv.

-Ovälkommet flörtande som fortsätter efter ett nej, eller sexistiskt spel genererar i tre varningar. Första, enda och sista varningen. En incident till kommer leda till att den personen avvisas från platsen.
Tips från arr… Har du fått en varning så TÄNK på hur du spelar. Minsta grej därefter kommer resultera i minst ett års timeout från kampanjen. Arrangörernas beslut är ej överklagbart.

-Tänk alltid på att kolla om du pratar med rätt person. Ägaren till gruvan kan vara kvinnan du gav din rock till när du kom innanför dörren.

-Spela upp varandras roller så mycket ni kan. Är personen du spelar mot, en plantageägare så spela därefter. Men samtidigt så ska man spela överlägset mot de som är underställda i samhället. Tjänstefolk ska behandlas med respekt men ändå som luft t ex.