Covid-19

Död mans hand följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer avseende Covid-19 och agerar i enlighet med myndigheternas riktlinjer.

Vår förhoppning är att det i September 2022, i enlighet med då gällande rekommendationer, går att genomföra ett lajv mer eller mindre ”som vanligt” men som vi alla vet vid det här laget så är det svårt att sia hur det kommer att se ut med smittoläget och restriktioner i Sverige och världen så långt fram i tiden.

Eftersom vi sätter deltagarnas trygghet först kan vi (ifall smittspridningen tar fart igen) komma att kräva covid/vaccinpass i enlighet med FHMs för tillfället rådande riktlinjer.