Covid-19

Död mans hand följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer avseende Covid-19 och agerar i enlighet med myndigheternas riktlinjer.

Vår förhoppning är att det i September 2021, i enlighet med då gällande rekommendationer, går att genomföra ett lajv mer eller mindre “som vanligt” men som vi alla vet vid det här laget så är det svårt att sia hur det kommer att se ut med smittoläget och restriktioner i Sverige och världen så långt fram i tiden.

Blir det motsvarande restriktioner som vi hade i September 2020, dvs max 50 personer kommer vi att kunna genomföra lajvet, men då med ett begränsat antal deltagare.

Skulle vi ha samma restriktioner som vi har idag går det av naturliga skäl inte att genomföra något lajv. Skulle så vara fallet återbetalas anmälningsavgiften.