Anmälan till DMH 2022

Allmänt om anmälan

Sista datum har nu passerat för för dig som:

  • Vill ha intrig
  • Är husförvaltare och vill bo i ditt ”eget” hus
  • Vill betala ordinarie avgift för lajvet

Absolut sista datum för anmälan är den 2 augusti

Personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar de personuppgifter du lämnar i din anmälan här.

Gruppanmälan

Är du en del av en grupp (t ex ett gäng banditer, en verksamhet, eller en in-lajv-familj) behöver gruppledaren anmäla er grupp innan du kan göra din individuella anmälan. Det finns inget krav på att tillhöra en grupp. Notera att alla i gruppen inklusive gruppledaren behöver göra individuell anmälan. På frågan som handlar om vilken grupp du tillhör väljer du sedan ”din ”grupp.

Länk till gruppanmälan hittar du här

Individuell anmälan

Alla personer som kommer på lajvet (oavsett ålder) behöver fylla i en individuell anmälan. Målsman fyller i de uppgifter som krävs för minderåriga. Vill du vara trygghetsvärd eller arbeta i köket behöver du få detta godkänt av arrangörerna respektive köket innan du fyller i din anmälan.

Länk till individuell anmälan hittar du här

Godkännande

Alla typer av karaktärer och grupper välkomnas av lajvet så länge de håller sig inom lajvets förhållningsregler. Vi förbehåller oss att inte godkänna en karaktär eller en grupp om de:

  1. Bryter mot lajvets förhållningsregler (du får inte spela en karaktär som uttryckligen känns rasistisk eller sexistisk)
  2. Bryter mot fiktionen (du kan du inte spela en stormtrooper eller en eldmagiker)
  3. Är orimligt mäktig (du kan inte utan att rådfråga oss spela: USAs president, en dollarmiljonär, eller ledare för ett stort gäng med över 100 medlemmar.
  4. Vi tillåter inte heller hur stora grupper som helst. Upp till tio personer i en grupp är rimligt utan att behöva kolla med arrangörerna först. 

Extra karaktär

Du ska ha en extra karaktär redo ifall din karaktär dör. Detta betyder att du har en plan ifall det skulle bli så att din karaktär dör. Vi uppmuntrar inte till omotiverat våld men om du har en karaktär som uppträder våldsamt är det rimligt att anta att din karaktär kan dö. Nya kläder till din extra karaktär är en uppmaning men inte ett krav. Du kan också ha din extra karaktär som en sidokaraktär och använda denna karaktär även utan att din huvudkaraktär dör.

Betalning

För att räknas som anmäld måste du förutom att fylla i din individuella anmälan även betala innan utsatt datum. Betalar gör du till konto:

Swedbank
Clearingsnr 8417-8
Kontonr 934 505 367-3

OBS! Märk din betalning med de de första fyra siffrorna i ditt personnummer (ÅÅMM).

Kostnad

ORDINARIE PRISER LAJVAVGIFT (inkl mat)
0-6 år Gratis
7-14 år 350:-
15 år och äldre 550:-
Funktionär: Gratis
NPC: Varierar

 

Återbetalning av anmälningsavgift

Om du har blivit godkänd som funktionär och har rätt till reducerad eller ingen anmälningsavgift ska du betala fullt pris som vanligt. Återbetalning av hel eller delar av avgift sker efter lajvets slut.

Vid återbud efter sista datum för anmälan återbetalas i normala fall inte anmälningsavgiften. Undantag kan göras ifall lajvets ekonomi tillåter.