Regler För handel

Bakgrund

I Död Mans Hand kan man handla med de flesta fysiska ting och tjänster mellan varandra. Det kan vara allt möjligt från hästar till salooner.

Varför kan man det? Jo, för att det här är en kampanj och i en kampanj är det meningen att ens handlingar ska ha konsekvenser för framtiden. Vi vill också skapa flera möjligheter till intriger och spel. Man ska kunna börja spela som en fattig tiggare och spela upp sig till bli en ägare av en stor ranch. På samma sätt ska den som börjar som rik inte sitta säker, utan måste anstränga sig lite för att inte bli fattigare. Det är en analogi med om man spelar en våldsam karaktär så finns det en uppenbar risk att man blir dödad.

Det betyder att fattiga har en rejäl chans att med intelligent spel ta sig upp som status. Rika måste också försvara sin position. Därför så får man, om man tänker sig spela en återkommande rik karaktär, antingen vara en del av handeln. Eller så ställer man sig utanför intrigerna helt, dvs väljer att vara en “myslajvare”.

Har man vid anmälan angett att man vill ha handels-intriger så kommer man att få svårare handelsmål, men också större möjligheter till att bli rikare.

I lajvet kan man handla med det mesta. Det är helt ok att betala någon för att lönnmörda någon annan, ta gisslan, rösta på rätt person i ett val eller bara spela bättre musik. Det går också att handla med godis, guldklimpar, ett antal ”props” som arrangörerna släpar med sig eller hjälp med att diska.

Det är ett fåtal saker som inte är ok att handla med. Främst gäller det slavhandel och trafficking, men är du osäker så kontakta arrangörerna först.

Utöver handel med faktiska varor och tjänster så finns det ett särskilt regel-system för handel med tillgångar som vi har lite extra regler för…

Vilka deltar i handelssystemet?

Alla grupper och personer som har valt att de vill ha handels-intriger eller är rika (4-5), eller i sin beskrivning av karaktären har ett företag, kommer vid incheckningen att få en eller flera papper med sina viktigare tillgångar. Det kan vara lagfarter till en plätt mark, ett litet hus eller bara en anteckning om vad ditt gäng har plockat på sig och vad det behöver. Undantaget är de som helt valt bort intriger (= myslajavare).

Regler för tillgångar

Dessa papper (med tillgångar) går inte att stjäla och det är inte en värdehandling. Det är bara information om vad ni äger. Om tillgången ska byta ägare så måste det ske hos Notarien. Alltså, dom flesta tillgångar kan säljas och vill man göra en sådan affär går man till Notarien för att få den registrerad mot en liten avgift. Alla tillgångar går dock inte att sälja. Det går naturligtvis inte att sälja ett gäng desperados.
Varje år brukat vi ha en auktion där det säljs både tillgångar och resurser. Om du vill ha något sålt på auktionen så kan du prata med Handelsboden så löser de det mot en avgift.

På papperet står Namnet på tillgången, vilken typ av tillgång det är, hur stor den är, var den ligger, vad den behöver i år, vad som produceras i år och vad som behövs för att uppgradera den.

Namnet – är ganska självförklarande. Vid lajvstart är namnet  bestämt av arrangören men vill ni ändra på det så är det inget problem. Bara berätta det för Notarien i lajvet och så ändrar hen namnen.

Typ – kan vara allt möjligt från sågverk och skog till fort eller krokodilfarm.

Ligger i – är var den ligger. Det är kanske bättre äga ett sågverk i Slow River än ett i New York.

Behöver i år – Vad behöver den som äger tillgången skaffa för att verksamheten ska kunna vara lika stor som nu. Får man inte ihop det kommer tillgången bli sämre. Ett sågverk kanske inte kan fungera längre, en gruva sakna personal, en farm inte producera nog mat för mätta familjen osv. Ni förstår nog att det är ganska illa att inte få ihop det man behöver.

Producerar – Det är vad ni har överskott på. Alltså inte allt som produceras, utan det ni kan undvara att sälja. Det betyder att en ranch normalt sett alltid producerar nästan all mat till alla som bor där, men om det står att ni producerar kor, så har ni fler kor än ni äter upp och kan sälja en del för reda pengar eller byta mot något ni behöver. Observera att de flesta lite större verksamheter behöver lite kontanter också för betala löner.

Vill ni sälja av det ni inte har överskott på måste ni prata med spelledningen så ordnar vi det. Det betyder i regel att tillgången som ni säljer från blir sämre. Säljer ett tryckeri sina tryckpressar går det sämre. Säljer en ranch alla sina kor så blir det svårt få nya kor i framtiden.

Vad som krävs för uppgradering – Här har vi skrivit ner vad ni behöver för att utöka verksamheten. Det är vad ni behöver skaffa för att er tillgång ska gå bättre. För en ranch kan det vara fler kor, en avelsgris och mer mark. Ju bättre / större tillgång ni har, desto svårare är det att göra den ännu bättre.

Rent praktiskt kommer allt som ni kan sälja ligga med i ert kuvert vid incheckning som små lappar. Vi kallar dessa lappar för resurser. Dessa resurser kan vara överskott på vad din tillgång producerar eller sådant som er karaktär råkat “hitta” eller på annat sätt kommit över på hederlig eller ohederlig väg.

Spara kuvertet! Det behövs vid utcheckningen.

Regler för resurser

Lajvet utspelar sig under en marknad. Rent praktiskt har vi bestämt att sakerna ni säljer finns lagrade och uppstallade en bit utanför Slow River. En resurs kan sägas motsvara ett handskrivet kvitto på den faktiska varan. Resurserna (OFF = lapparna) kan ni sälja eller byta med andra. Eftersom dessa kvitton är personliga går resurser inte att stjäla.

Vi funderade på att ersätta lapparna med någon annan mer realistisk mekanism, men vi har bestämt att enkelheten i spelet är viktigare än realismen.

Hur går handeln till?

Vad ska ni nu göra? Jo, har ni fått en eller flera tillgångar och en eller flera resurser. Nu gäller det att få ihop de resurser ni behöver kopplat till era tillgångar. Ni kan endera bara sälja av era resurser till Handelsstationen i Slow River och försöka köpa upp det ni behöver, eller så försöker ni göra bättre affärer med andra spelare.

Handeln går rent OFF-LAJV till att ni byter resurser med varandra (eller resurser mot pengar). IN-LAJV tänker vi oss att både köpare och säljare innan affären faktiskt är slutförd fysiskt inspekterar varorna som säljs eller köps och att nya kvitton skrivs. Alla resurser har en enhet. Försök i möjligaste mån att sköta handelns så IN-LAJV som möjligt för att undvika att bytet av resurskort stör spelet. Väv in handeln i dina intriger. Säg något i stil med: “Jag har fyra grisar över från min gård som jag vill sälja och jag behöver en vagnslast timmer till min ladugård som rasat” istället för “Jag vill byta fyra gris mot ett timmer”.

Handelsstationen har inte bra priser, men är en lösning för dom som inte vill göra bra affärer. Utanför Handelsstationen kommer det också att hänga en lista med deras priser för tillfället. Priserna kan gå upp och ner beroende på vad som köps och säljs. Händelser i lajvet kommer också påverka priserna. Exempelvis kan det vara att en kyrka har brunnit ner i en närliggande stad och det plötsligt blir större efterfrågan på sågat trä. Eller så kan ett tryckeri få slut på papper och dom där valsedlarna som skulle tryckas upp kommer inte i tid tillvalet.

Det står varje spelare att själv göra vad man vill med sina resurser. Man kan sälja av allt man har snabbt till Handelsstationen och ge bort sina tillgångar. Vad ni gör med det påverkar hur karaktärens ekonomiska situation blir på nästa lajv.

Det går också att överlåta handeln åt någon man litar på att sköta affärerna. Det finns i regel flera roller och spelare som mer än gärna hjälper andra med deras affärer, mot en avgift eller en tjänst.

Efter lajvet lägger ni allt ni har samlat ihop i form av pengar, tillgångar och resurser i det kuvertet ni fick vid incheckningen. Lämna in kuvertet vid utcheckningen! Sedan går vi igenom hur det gått för alla. Har det gått bra kommer ni vara rikare nästa lajv och har det gått dåligt blir ni fattigare. Får vi inget kuvert från någon har affärerna inte gått bra.