Välkomna till Slow River

Så fick Slow River sin egen borgmästare: Penny Carver. Ett steg mot mer lag och ordning? Eller fortsatt korruption och ett laglöst styre? En sak är säker. McDougalls har med den ökade makten skaffat sig fler och mäktigare fiender.

Guvernör Nathan Johnston som känner pressen att stävja laglösheten i Minnekapi är inte nöjd med tillsättandet av Penny som borgmästare. Tack vare stödet från de båda senatorerna Tomas McEwan och Anne White har han lyckats sitta kvar på sin post, men någon lag och ordning i Slow River har det inte blivit. En ny delstatslag har dock nyligen stiftats som innebär att det kanske kan gå att få lite ordning på Slow River utan att behöva ta till alltför extrema medel. Varje stad med egen borgmästare måste dessutom tillsätta ett råd. Ett mer balanserat råd kunde minska McDougalls inflytande över Slow River och få till något som kan likna lag och ordning?

En annan som är allt annat än nöjd är fd countysheriff Maria Papaleontiou. I och med att guvernör Nathan Johnson fått sitta kvar vid makten har hon fått avgå från sin post och står nu utan arbete. Hon är nu både arg och bitter och söker hämnd. Främst på guvernören såklart. En man hon en gång i tiden älskat. Men även på senator Tomas McEwan och Marc Flint. Två personer som svikit henne och där den senare dessutom övertagit hennes gamla jobb! 

Men med Marc Flint på annat uppdrag kanske en lite mer handlingskraftig sheriff i form av Tenner ta hand om Wolf Brothers, gänget som under en längre tid terroriserat i skogarna utanför Slow River, men som på senare tid även tagit sig allt större friheter inne i byn. Det sägs att de besökt julfirandet i byn och att deras ledare, Black Betty bjudit in sheriff Tenner på en middag senare under året.

Utöver detta så pyr missnöjet bland bygdens småbönder. Ett förbud mot taggtråd är ett direkt hot mot deras överlevnad. Någon måste göra något! 

Men så finns det såklart de som inte bryr sig om politik och maktspel. Det är åter skördemarknad i Slow RIver. En chans att sälja eller köpa varor; ett tillfälle för fest; och en möjlighet för lurendrejare, ficktjuvar och annat löst folk att göra sig en god förtjänst. 

Information till nya och gamla lajvare
Intrigerna på årets lajv bygger delvis vidare på händelser som skett under tidigare lajv. Här följer en kort sammanfattning av vad som skedde under förra lajvet (och jullajvet). Mer information om tidigare intriger kan man få genom att läsa gamla nummer av Slow Rivers tidning: Junky News.

Förra lajvet slutade med att Penny Carver (en karaktär i Slow Rivers större gäng: McDougalls) valdes till borgmästare. Till samma gäng hör karaktären Tenner (ny sheriff) samt Marc Flint (fd sheriff, numera county-sheriff).

En av intrigerna under lajvet rörde två av delstatens senatorer (två karaktärer: Senator White och Senator McEwan) som stred om att få Slow River i sitt respektive valdistrikt. Övriga (ej spelade) karaktärer som figurerade under lajvet var guvernören (Nathan Johnson) och Countysheriffen (Maria Papaleontiou). Under lajvet härjade även ett laglöst (NPC-)gäng (Wolf Brothers) utanför och ibland inom byn. Under jul-lajvet presenterade sig detta gäng ytterligare som en maktfaktor. 

En viktig fråga under borgmästarvalet var taggtrådens vara eller inte vara. Förespråkare för taggtråd är småbönder och de som köper deras produkter (t ex bryggare och krogägare). Motståndare är ranchägare, guldletare och jägare.

Lajvet i september sammanfaller med Slow Rivers skördefest och i år kommer det under denna tid även tillsättas ett råd (IN-lajv) i Slow River. Temat för lajvet blir med andra ord maktspel, handel, festligheter och allmänt fiffel och båg. Skogen är alltjämt otrygg och det kan därför finnas intresse för de med pengar att det “städas upp” i skogen. Det kommer att finns  utrymme för intriger för hög som låg; våldsam som fredlig; samt plats för den som bara vill sitta i lugn och ro och iaktta spektaklet.