NPC’er

Non-player characters (NPCer) är ett sätt för arrangörerna att påverka intrigerna och ge deltagarna “statister” att spela mot. Förhoppningen är dock att det i så liten grad som möjligt ska märkas vad som är en sidokaraktär och vad som är en NPC. En NPC kan vara.

1.    En karaktär som spelas under hela lajvet och som i stort inte skiljer sig från en vanlig karaktär mer än att den fyller en avgörande roll för lajvet och att rollen är mer eller mindre skapad av arrangörerna.

2.    En sidokaraktär som dyker upp under delar av lajvet och som fyller en väldigt tydlig funktion.

3.    En ren överfallsstyrka. Det kan vara ett gäng banditer, diligensvakter, indianer etc

NPC’er fyller alltså en viktig roll i lajvet. Att spela en NPC hela eller delar av lajvet innebär att du får garanterat spel kopplat mot intrigen. Skriv in i anmälan om du vill spela en NPC så utarbetar vi en lämplig roll som passar både spelare och arrangör. Att spela en NPC innebär normalt ingen rabatt på deltagaravgiften.