Kategoriarkiv: Okategoriserade

Makten i Slow River

Rådet har ett minimiantal och ett maxantal och består alltså av minst 2 upp till 5 rådsmedlemmar som var och en erhåller kompensation för sitt arbete. När tillräckligt många rådsmedlemmar tillsats är rådet aktivt. När maxantalet har nåtts är rådet fullt. För att bli medlem i rådet krävs minst 9 skriftliga röster från röstberättigade i Slow River. Dessa röster lämnas till notarius publicus (arr-funktion). Ifall en person vill bli medlem i rådet, men rådet är ”fullt” anmäler denne detta till notarius publicus. Denna person måste då ha fler underskrifter än den som har minst antal av de sittande. När tillräckligt med namn samlats in blir den personen direkt medlem i rådet och den med minst antal röster utesluts. Den person med minst antal skriftliga röster blir då av med sin post. I det fall det finns mer än en person som har minst antal röster beslutas vem som ska avsättas under nästkommande rådsmöte. Skulle någon förlora en röst och därmed inte ha nog med röster för att få sitta i rådet, blir man av med sin plats i rådet. Alla har rätt att när som helst ändra vem man stödjer ska sitta i rådet. Man får bara stödja en person i rådet åt gången.

Rådet får endast sammanträda direkt efter avslutad allmän gudstjänst och varje möte får högst ta en timme. Borgmästaren är normalt inte medlem i Rådet, men kallas till rådsmötet ifall antalet tillgängliga medlemmar är jämna i antalet. Ifall rådet ej kan enas har borgmästaren utslagsröst.

Vad är borgmästarens uppgift?

 • Utse sheriffen och anställa andra personer som kan behövas.
 • Exekvera beslut från delstatssenaten
 • Har rätt att fatta egna exekutiva beslut men måste få stöd av rådet för att lagar ska gälla
 • Kan ha en utslagsröst i rådet.

Vad är Notarius publicus uppgift?

 • Se till att det förs viss folkbokföring samt att staden är väl utmätt och kartlagd av av lantmätare
 • Årligen rapportera om stadens finansiella situation.
 • Tillsätta/avsätta rådsmedlemmar baserat på antal röster samt föra register över vilka personer som stödjer respektive rådsmedlem.

Vad är rådets uppgift?

 • Stifta de lagar som gäller i Slow River
 • Besluta om lokala skattesatser
 • Utse domare och åklagare
 • I undantagsfall avsätta rådsmedlemmar i enlighet med rådets stadgar

Världen

Minnekapis

Ordet Minnekapi kommer från indianstammen Lakota och betyder många historier. Jämför med ordet Minnesota som betyder många floder.

Karta över delstaten Minnekapi och närliggande territorier, delstater och neutrala områden.

 

Karta över Förenta staterna, delstater och territorier samt konfederationen och anknytna områden. Minnekapi syns norr om Texas.

Geografi

Gränser
Delstaten Minnekapi gränsar i väster till Colorado, i öster till Kansas och i norr till Nebraska. I söder ligger ett neutralt område samt ett indianterritorium, som sedermera ska bli Oklahoma, söder om dessa områden ligger Texas. Minnekapi har också gräns till New Mexico i söder. Se karta.
Städer
Minnekapi’s huvudstad är Junk City och är den största staden i delstaten. Junk City ligger i den södra delen av Minnekapi.  Utöver Junk County, där Junk City såväl som Slow River är belägna, finns två andra Countyn.

Järnvägen
Den första transkontinentala järnvägen passerar genom delstatens norra delar och förbinder San Fransisco med Chicago. Den rakaste sträckningen skulle leda järnvägen förbi Slow River, men den delen blev struken pga en marktvist öster om Slow River. En sträckning som förbinder Junk City med den transkontinentala järnvägen har byggts klart och passerar utanför Slow River. Den stationsbyggnad som byggdes vid spåret har vid ett flertal tillfällen bränts ner och till slut tröttnade man på att bygga upp den igen. Tåget stannar därför inte längre i Slow River.

Fort i territoriet
I Norra delen av territoriet ligger ett U.S Fort: Silver Hills. Detta blev hårt ansatt under kriget och är i stort behov av renovering. I södra delen vid gränsen ligger resterna av konfederationsfortet Black Lake. Ett par miles utanför Junk City ligger fängelsefortet Minnekapi Penitentiary.

Civilt styre

Säte
Territoriets styre har sitt säte i Junk City och består av en guvenör,  en US Marshal, en Secretary/vice guvernör, en överåklagare samt en högsta domstol med tre domare som också ambulerar runt i territoriet och tar upp överklaganden. Alla ovanstående ämbeten tillsätts av förenta staternas president och de tillsätter i sin tur sina underordnade. Territoriets lagar stiftas av Minnekapi State Legislature, ett tvåkammarparlament som tillsätts via lokala val. Lokala lagar som gäller inom en stads gränser, stiftas ofta av Borgmästare, Sheriff eller ett Town Council, eller i samråd mellan dessa. Det är inte ovanligt att borgmästare väljer att låta Sheriffen själv stifta lagar, för att snabbt och enkelt stävja upplevda problem.
För att hålla en rättegång krävs en domare, åklagare samt försvarsadvokat samt en jury på minst tre hedervärda samhällsmedborgare. En oenig jury kan fälla med två tredjedelars majoritet.

Borgmästare
Borgmästare utses av guvernören eller via val. Denne ska se till att det finns en lagman i staden, att det förs viss folkbokföring samt att staden är väl utmätt och kartlagd av av lantmätare, till exempel så att det är klart var Sheriffens jurisdiktion och stadens lagar börjar och slutar gälla. Borgmästaren ska också rapportera stadens finansiella situation samt kunna uppvisa en taxeringslista över stadens näringsidkare och vilka summor som ska erläggas. Om borgmästaren inte sköter dessa åligganden kan denne bli fråntagen sitt ämbete och om borgmästaren berikat sig själv på stadens bekostnad kan det även bli fråga om böter eller fängelse.
Territoriets högste lagman, eller dennes biträdande, skall minst en gång om året göra besök i territoriets olika delar, för att godkänna stadssheriff, betala ut arvoden samt ersätta väldokumenterade utgifter, inhämta information samt erhålla markskatt.

Polisväsende

Marshal
Högsta chef för polismakten i Minnekapi är U.S. Marshal, som i sin tur tillsätter Deputy U.S. Marshals. Marshals har befogenhet att verka i hela territoriet och även utanför det. De kan svära in uppbåd och har på det stora hela väldigt långtgående befogenheter.

County
Territoriet är indelat i tre Countyn, som har sina egna Sheriffer med jurisdiktion i sitt eget county. Dessa tillsätts av territoriets Marshal. I praktiken är en Dpty Marshal Countysheriffens närmste Chef. Utöver det har mindre städer och hålor sin egen Sheriff, stadssheriffen. Denne tillsätts av Borgmästare eller Town Council.
En Countysheriff kan tillfälligt stänga av borgmästare och tillsätta en ny i väntan på utredning eller tills dess Guvenören väljer att tillsätta en ny borgmästare. Men sheriffen kan komma att straffas, om utredningen visar att avstängningen var obefogad.

Samhällsklasser

Högstatus
Du tillhör överklassen, och är egentligen lite för fin för den här hålan. Men du har säkert en bra anledning att vara här, som t ex en spekulerande släkting, intresse för indiansituationen, hög ställning i armen, etc. (Vi kommer att begränsa antalet nya överklasskaraktärer för att behålla känslan av en kåkstad i västern.)

Du behöver inte oroa dig för att inte ha mat på bordet. Dock räknas du som ett tacksamt rånoffer, såvida du inte arrangerar ett livgarde.

Medelklass
Du har så att du klarar dig. Du kanske inte måste arbeta dag för dag, och är säkert specialist inom något område, vare sig det är handel, jordbruk, gruvägande eller författande. Slow River är en billig trakt att leva i, och du kanske har familj eller hör till bygdens mer välbeställda medborgare.

Arbetare
Du kan sällan äta dig mätt, och sliter hårt för en ovärdig lön. Förmodligen hankar du dig fram på ströjobb som rallare, guldgrävare, eller dräng på en av byns gårdar. Du kanske har vandrat dit från en annan håla, eller varit känd bland byborna ett tag. Du har oftast inte mycket till ägodelar eller familj att försvara, så du har väldigt lite att förlora om du skulle behöva ta till brott. Speciellt inte nu när laglösheten härjar i Slow River.

Sovsaker

Sovsaker

Madrasser
I de flesta av husen finns det madrasser av olika kvalité och sorter men inte i alla. Om man inte redan innan lajvet vet att det hus man fått sig tilldelat har madrasser så bör man ta med sig liggunderlag, luftmadrass eller en egen madrass.

Sängkläder
De flesta har med sig vanliga sovsäckar och ett par filtar för att dölja sovsäckarna under dagtid. Vill man vara mer tidsenlig så tar man med sig vanliga lakan (inte påslakan) och filtar att bädda med. En egen kudde är toppen och dessutom motverkar den hemlängtan.

Vapen

Vapen

Skjutvapen
Vi strävar efter att vara historiskt korrekta men tillåter även revolvrar och gevär fram till slutet av 1800 talet. En bra wikipedia sida om vapen som fanns under 1860 talet – List of weapons in the ACW
Övriga vapen
Sablar, knivar, pilbågar och andra vapen bör vara av 1800 talssnitt för att passa in men även här tillåter vi undantag. Glöm inte bort att kolla reglerna vad det gäller vapen

Skor

Skor

Enkelt
Skor är enkelt på Död Mans Hand. Nästan vilka skor som helst som går från nyanserna svart till ljusbrunt funkar. Cowboyboots, mormorskängor, träskor, MC stövlar, de flesta kängor och läderstövlar, lågskor, lackskor är några exempel.

Skotrix
Moderna märken kan sprättas bort eller målas över, fräsiga skosnören bytas ut eller så kan man köpa ett par passande skor på second hand, även om de inte passar perfekt på fötterna, så kan man ju stå ut med under tre dagar.

Kolla dessa skor  för damer – Western emporium damskor
och för herrar –  Western emporium herrskor

Kläder

Kläder

Tumregel
En tumregel för Död Mans Hand är att man skall få en känsla av vilda västern, så även när det gäller kläderna. Det viktigaste är inte att pricka in modet som var just på 1860-talet. Om du vill ha inspiration, så leta upp första bästa western film du hittar, kolla sedan vad du har i garderoben och komplettera resten med några inköp, så har du en bra början.

Här är är lite exempel på kläder för kvinnor Western emporium ladies
och för män Western emporium men

Enkla knep
Man kan hitta en hel del på second hand. Plastknappar kan man byta mot metall eller trä, klipp bort kragen på en skjorta, sprätta bort hällor och sätt dit knappar för hängslen, ofta räcker det med små ändringar för att få lite mer westernkänsla på grejerna.

Barnkläder
Kläder för barn kan vara lite knepigare att hitta då de inte hade kläder för barn på den tiden på samma sätt som vi har i dag. De hade samma kläder som de vuxna men givetvis mindre storlekar. Vi är dock väldigt toleranta när det gäller barnen. Det viktigaste är att kan leka och ha kul.

Enkla knep igen
Även med barnens kläder kan man med små knep som att ta bort märken, byta knappar, använda sidenband, hängslen istället för skärp med mera för att få dem att passa in i miljön.

Alkohol

Alkohol

Detta är inte ett nyktert lajv, men inte heller ett fylleslag.
Ta ansvar så att du inte förstör spelet eller skapar en stämning som blir olustig för barn och andra som är nyktra. Har du problem att hålla karaktär är du för berusad.Bjud aldrig en okänd person på alkohol, då det kan vara svårt att uppskatta den andres ålder. Truga inte heller på någon annan alkohol, ett nej är ett nej och ska respekteras.

Överförfriskade kommer att ombes att gå och lägga sig. Följs inte detta kommer personen att avvisas från området. Huvudarrangör i samråd med medarrangörer avgör vem som är tillräckligt full för att bli avvisad. Det finns även en alkoholmätare på området som kan användas för att avgöra tveksamheter.

Premium / ej premium
All dryck med alkohol i, oavsett halten, kommer att heta något med premium. Beställer man en t ex John Short Premium, så kommer man få en alkoholhaltig dryck.

All annan dryck benämns utan premium. Beställer du en Buffalo Old Beer, så kommer den att vara alkoholfri. Med alkoholfri menas 0% alkohol. Lättöl är inte alkoholfri.

De ställen som serverar alkohol måste ha minst ett alkoholfritt alternativ att erbjuda. Den alkoholfria whiskyn, moonshine med mera kan bestå av saft, ingefärsdricka eller någon annan alkoholfri dryck.

Missförstånd kommer att uppstå. Om din rollperson har fått fel dryck, så passa på att spela på det. -Vad är det här för blask? Spär ni ut spriten med tjursvett? Eller -Det är någon som har pissat fotogen i min mjölk!

Diverse importerade drycker på SALOONEN!
Det uppskattas att ha med sig egen alkohol i en namnad  flaska (karaktärens namn) och ställa in den i baren på saloonen. Märkningen skall vara tydlig med stora bokstäver (det är skumt inne i saloonen). Sedan kan man beställa sin James Finnigans Finest. OBS att dessa namnade drycker inte behöver benämnas premium, då vi inte vet om det är alkohol eller inte i dem. Vad du vill ha i just din namnade flaska är upp till dig. På menyn kommer dessa drycker dock att stå som Diverse importerade drycker.

    Sammanfattning
Inget alkoholfritt lajv men inget fylleslag.
Bjud ej okända, lagning är olagligt.
Truga inte, nej är ett nej.
Premuim = alkohol oavsett halten.
Ej premium = alkoholfritt
Diverse importerade drycker = Din egna namnade flaska på
Saloonen Dirty Dicks.

Pengar

Inlajvpengar

De pengar som vi använder som standard valuta under lajvet är tryckta dollarsedlar och svenska gamla mynt. Dessa sedlar och mynt är bara till låns och skall lämnas tillbaka efter lajvet.

Mynten är noga kollade av en myntsamlare och ingen av dem vi använder har ett samlarvärde. De kostar dock ändå pengar att köpa in, så var rädda om dem.