Omnes Mundi

Omnes Mundi (latin: alla världar) är vårt system för att hantera anmälningar, handel, husfördelning, telegram, intriger, utvärderingar mm.

Omnes Mundos är vårt system för att hantera anmälningar, handel, husfördelning, telegram, intriger, utvärderingar mm. Detta kan du göra som deltagare.

Länken till systemet hittar du här!

Registrera nytt konto
Om du inte har registrerat ett konto gör du det direkt på första sidan. Du fyller i bland annat en fungerande mailadress. Du kommer att få ett bekräftelsemail som du behöver svara på för att kunna logga in i systemet.

För att kunna registrera deltagare, grupper och karaktärer behöver du sedan välja ett lajv (kommande eller tidigare lajv).

Registrera deltagare
Under fliken “registrera” kan du välja “deltagare”. Där kan du registrera dina personuppgifter. Dessa uppgifter kan sedan användas av alla lajv som använder sig av systemet. Du kan registrera mer än en deltagare per konto. Det vanligaste exemplet är att en vårdnadshavare kan registrera sina barn på ett och samma konto.

Registrera grupp
Under fliken “registrera” kan du välja “grupp”. Där kan du som tänkt vara gruppledare (=off-kontaktperson) för en grupp registrera en grupp. Denna grupp är knuten till den valda lajvkampanjen

Registrera karaktär
Under fliken “registrera” kan du välja “karaktär”. Där kan du registrera en eller flera karaktärer. Dessa karaktärer är knutna till den valda lajvkampanjen. Om karaktären är knuten till en grupp väljer du detta vid registreringen.

Redigera uppgifter
Innan du anmält dig till ett lajv kan du när som helst gå in och ändra uppgifter i systemet kopplat till deltagare, karaktär eller grupp.

Anmälan till lajvet
Om lajvet är öppet kan du om du är gruppledare anmäla en eller flera karaktärer till lajvet

Inför lajvet
Innan lajvstart går det att gå in att se var du kommer att bo och vilka du delar hus med, vilka resurser din karaktär har samt läsa dina tilldelade intriger.

Efter lajvet
Vad hände din karaktär/grupp?
Efter lajvet kan du fylla i vad som hände dina karaktärer (och om du är gruppledare din grupp). Klicka på länken “Vad hände?” bredvid respektive karaktär eller grupp. Denna information kan du uppdatera löpande fall du kommer på något du har glömt. Denna information är viktig för oss för att kunna utvärdera och spinna vidare på intriger till nästa lajv.

Utvärdering
Efter lajvet kan du även göra vår utvärdering lajvet. Denna utvärdering rör din upplevelse av lajvet. Utvärderingen är anonym och kan endast göras en gång.