Anmälan till DMH 2024

Allmänt om anmälan

Länk till anmälan finns längst ner på sidan!

Sista datum för alla är den 7 juli 2024

Vi har i år ett tak för deltagare (alla som inte är arrangörer och funktionärer) på 100 personer.

I det fall taket nås är det principen “först till kvarn” som gäller och då räcker det inte bara att du har anmält din karaktär utan även betalat för den.

Alla som anmäler sig till lajvet måste vara medlemmar i föreningen Berghems vänner (se nedan)

Medlemskapskrav

I enlighet med ett beslut på Berghems vänners årsmöte krävs medlemskap i föreningen för att delta på föreningens officiella lajv. Detta betyder att man får delta på föreningens samtliga lajv dvs Död Mans Hand, Kampen i Ringen och Domen över Hjorvard.

Medlemsavgiften till Berghems vänner (och därmed också SVEROK) är i och med detta sänkt till 50 kr per person eller 100 kr per familj (boende på samma adress). Medlemskap i Sverok innebär att man får en rad förmåner såsom försäkring under föreningens lajv och en rad rabatter. Läs mer här.

För att bli medlemmar (alla familjemedlemmar måste registrera sig) klickar ni här.

Personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar de personuppgifter du lämnar i din anmälan här.

Anmälningssystem

Sedan 2023 finns ett nytt anmälningssystem (OMNES MUNDI). Detta system innebär att en person skapar ett inlog i vårt anmälningssystem. I detta system kan man sedan registrera deltagare (inklusive personuppgifter). Man kan sedan skpa en eller flera karaktärer kopplade till varje deltagare. Dessa karaktärer sparas mellan lajven. Man skickar sedan in en anmälan för varje deltagare där man i anmälan väljer vilken eller vilka karaktärer man vill spelare under lajvet (varav en ska vara ens huvudkaraktär).

Det går också (t ex som en förälder) att på samma inlog registrera och anmäla flera deltagare (t ex ens barn) och koppla en eller flera karaktärer till dessa delagare.

En deltagare kan också registrera en grupp och fungerar därmed som gruppledare. Andra deltagare kan sedan koppla sina karaktärer till denna grupp.

Godkännande

Alla typer av karaktärer och grupper välkomnas av lajvet så länge de håller sig inom lajvets förhållningsregler. Vi förbehåller oss att inte godkänna en karaktär eller en grupp om de:

  1. Bryter mot lajvets förhållningsregler (du får inte spela en karaktär som uttryckligen känns rasistisk eller sexistisk)
  2. Bryter mot fiktionen (du kan du inte spela en stormtrooper eller en eldmagiker)
  3. Är orimligt mäktig (du kan inte utan att rådfråga oss spela: USAs president, en dollarmiljonär, eller ledare för ett stort gäng med över 100 medlemmar.
  4. Vi tillåter inte heller hur stora grupper som helst. Upp till tio personer i en grupp är rimligt utan att behöva kolla med arrangörerna först. 

Extra karaktär

Du ska ha en extra karaktär redo ifall din karaktär dör. Detta betyder att du har en plan ifall det skulle bli så att din karaktär dör. Vi uppmuntrar inte till omotiverat våld men om du har en karaktär som uppträder våldsamt är det rimligt att anta att din karaktär kan dö. Nya kläder till din extra karaktär är en uppmaning men inte ett krav. Du kan också ha din extra karaktär som en sidokaraktär och använda denna karaktär även utan att din huvudkaraktär dör.

Betalning

För att räknas som anmäld måste du förutom att fylla i din individuella anmälan även betala. Betalar gör du till konto:

Swedbank
Clearingsnr 8417-8
Kontonr 934 505 367-3

OBS! Märk din betalning med den referens du får vid anmälan.

OBS! Vi behöver pengarna på Död mans hands konto senast 7 dagar efter att anmälan har gjorts. Annars förbehåller vi oss rätten att stryka din anmälan och du får göra en ny anmälan.

Kostnad

0-6 år Gratis
7-14 år 200:-
15 år och äldre 500;-
Funktionär: Gratis
NPC: Varierar

Återbetalning av anmälningsavgift

Om du har blivit godkänd som funktionär och har rätt till reducerad eller ingen anmälningsavgift ska du betala fullt pris som vanligt. Återbetalning av hel eller delar av avgift sker efter lajvets slut.

Vid återbud efter sista datum för anmälan återbetalas i normala fall inte anmälningsavgiften. Undantag kan göras ifall lajvets ekonomi tillåter.  

Länk till anmälningssystemet finns här!