Svensk lag


Fast vi befinner oss i Amerika och på 1860-talet, så gäller Sveriges lagar under lajvet.