Brott och straff

Lagens lilla arm
Detta är ett västernlajv.
Lagen finns bara om den får tillfälle att upprätthållas, och knappt även då. Så var inte rädd för att råna banken eller kyrkan (men inte telegrafstationen eller handelsstationen). Och var jättegärna uppenbar med att du har gjort det! Slå på stort på Saloonen, satsa en rejäl summa i pokerturneringen, etc.

Men kom ihåg att det finns konsekvenser.
Att bli indragen i maktspelet mellan banditgängen har sina nackdelar samtidigt som det kan vara fördelar. Att t ex vara med i en duell och förlora innebär att din karaktär är ospelbar och kanske ej kan brukas senare på lajvet.

Vanliga brott och straff

Straffsystemet är inte så utvecklat i Slow River, men en del saker är definitivt olagliga.

BrottStraff
Dråp3-15 år
Falskmynteri1-10 år
Falskspel1-2 år
Häststöld2 år – döden
Inbrott1 – 20 år
Mord3 år – döden
Människorov2 år – livstid
Rån/stöld1 – 15 år
Utpressning1 – 2 år

Regler för stöld av props

Alla som har rikedom 4-5 (som inte helt valt bort intriger =myslajvare) uppmanas till att äga ett föremål som kan stjälas. Detta föremål ska gärna bäras synligt (ett halsband eller annat smycke) eller finnas synligt i personens bostad (en tavla, en statyett, en liten kista).

Regler för stöld av tillgångar och resurser

Lappar som representerar fysiska tillgångar (resurser och tillgångar i handelssystemet) kan inte stjälas. Däremot finns inget som hindrar att man med viss “övertalning” kan göra så att någon går med på en dålig affär.

Lagen i Slow River

Sherriffen har hand om lagen i Slow River. Utanför stan upprätthålls lagen ibland av Countysheriffen utom på indianreservatet där det lär finnas en indianbyrå ingen sett röken av på flera år. Förutom Slow Rivers egen sheriff och countysheriffen existerar det i kampanjen US Marshalls (delstatssheriffer) och Minnekapi Rangers.

Regler kring brott och straff

För att göra det tydligare vad som händer ifall sheriffen griper en spelare/NPC eller ifall man själv griper en efterlyst person kommer vi med ett par regelförklaringar.

Efterlysningar
Efterlysningar sköts av arr och kan IN-lajv röra sig om efterlysningar från US Marhsall (delstatsheriffen), countysheriffen, Indianbyrån, Minnekapi Rangers eller privatpersoner.

Gripande
Ett gripande kan göras av sheriffen eller av vem som helst (om det t ex rör sig om en efterlyst). Griper en karaktär en efterlyst förs denna till sheriffen i Slow River.

Vad händer sen?
Handlar det om en efterlysning inkasserar den som för den gripne till sheriffen lösensumman. En gripen person kan sedan sättas på fri fot eller förs karaktären/NPCn med fångtransport till Junk City eller vidare. Har man begått grova brott (utanför Slow River) finns det alltså en möjlighet att rättvisan kommer ikapp en (karaktären sätts ur spel). Men detta ska ses som något mycket ovanligt och något som sker i samråd med spelaren.

Har man begått brott inne i Slow River är det större chans att man åker dit men också betydligt lättare att man sedan går fri. Här vill vi öppna upp för möjligheten att karaktärer åker dit och att spelares handlingar också ska kunna få konsekvenser. Men också att en spelare som grips av sheriffen relativt snabbt ska kunna komma tillbaka i spel igen. Detta bör ske inom någon eller några timmar så att karaktären relativt snabbt kan återgå i spel.

Om det inte finns någon domstol i Slow River kan en spelare som grips för ett brott begått inne i Slow River heller inte dömas där. För att ett gripande (för grova eller lindriga brott) inte ska innebära att en karaktär sätts ur spel så finns det en möjlighet för en karaktär att bli släppt mot borgen (om det rör sig om lindrigare brott) eller genom andra slags ”övertalningsmetoder” (vilket för karaktärer utan nära kontakter i Slow River kan ske genom ett telegram).

Här har den som spelar sheriff ansvar för att låta spelare som vill undgå rättegång/fångtransport att få göra så, men det ska också kunna få vissa negativa konsekvenser för karaktären (förlust av prestige, pengar, ämbeten etc).

Rättegångar i Slow River
Vi öppnar också för möjligheten att spela på offentliga rättegångar i de fall den gripne spelaren önskar detta. För att hålla en rättegång krävs en domare, åklagare samt försvarsadvokat samt en jury på minst tre hedervärda samhällsmedborgare. En oenig jury kan fälla med två tredjedelars majoritet. Juryn tas fram av borgmästaren och ska bestå av personer med “hög trovärdighet”.

Vigilantes/medborgargarden
Om man inte tycker att sheriffen sköter sitt jobb så går det att agera på egen hand. Detta är förstås olagligt men de juridiska konsekvenserna beror på om sheriffen ser mellan fingrarna eller inte.