Detta är Död Mans Hand

Död Mans Hand är en lajvkampanj i westernmiljö som arrangeras av föreningen Berghems Vänner. Vill du veta mer vad ett lajv är så klicka här.

Lajvet utspelar sig i den fiktiva staden Slow River, i den fiktiva delstaten Minnekapi. I världen finns det mesta som du associerar med Vilda Västern. Det finns gunslingers, gruvmagnater, kofösare, bönder, charlataner, präster, affärsmän, gamblers och banditer. Slow River ska vara en plats som är relativt trygg för en laglydig karaktär, åtminstone dagtid, men där skogen utanför Slow River ska vara farlig och full med banditer och där du, om du spelar hårt, också riskerar att råka ut för konsekvenser.

Minnekapi är alltså inte ett historiskt återskapande av 1800-talets Nordamerika. Vi vill istället återskapa den mytologiserade Vilda Västern som skildras i filmer från 50 till 70-talet. Eftersom lajvet speglar en romantiserad bild av livet i Vilda Västern väljer vi också att fokusera på de delar av denna fiktion som vi anser vara de som ger mest spel och vi väljer också att ta fokus ifrån sådant som exkluderar spelare och karaktärer. Exempel på sådant är att vi inte vill se spel på förtryck baserat på rasism eller sexism. Du ska inte begränsas i valet av roll vare sig av din verkliga eller av karaktärens könsidentitet. Därför väljer vi aktivt bort intriger som rör t ex slaveriet eller könsförtryck. Det vi fokuserar på är istället intriger som bygger på olika konflikter. Detta kan vara konflikter mellan banditgäng; mellan småbönder och ranchägare; och mellan lagen och de laglösa; eller en arvstvist mellan arvingar. Men det finns stor bredd i vad som kan förekomma, från romantik och överdrivet skruvade karaktärer till personligt mörker.

Vi tycker att det är viktigt att karaktärernas handlande kan få konsekvenser. Detta betyder att om en karaktär sätter sig upp mot en farlig gunslinger eller mot en beväpnad rånare så slutar det troligen med döden. Varje karaktär bör handla utifrån sin position i näringskedjan och utifrån den situation hen befinner sig i. Men detta betyder också att en mäktig karaktär inte hur som helst kan skjuta av meningsmotståndare. Även i Vilda Västern finns det en lag och även om lagen i Slow River inte alltid är närvarande finns det alltid en risk att åka fast och hamna i snaran. Handlande kan få konsekvenser. Oavsett vem du är.

Det ska även finnas möjlighet att spela sig till makt eller rikedomar. Lyckas man spela till sig att bli guvernör så får man den makten och problemen det innebär. Sköter man sin gård och sina affärer kan man bli rik och misslyckas man blir man fattig. Det kan gå fort att bli väldigt rik när man letar guld och det går lika fort att förlora allt i poker. 

Huvudlajvet ligger alltid i början på hösten. Det kan även förekomma ett andra lajv under våren. Stämningen och målgruppen för vårlajven kan skilja sig en del ifrån höstlajvet. Nedan information rör alltså främst höstlajvet (=huvudlajvet).

Målgrupp:

Höstlajvet är ett inkluderande lajv med ett deltagarantal runt 100 personer. Vi välkomnar alla deltagare; nya såsom erfarna; vuxna, ungdomar, äldre och barn! Målsättningen är att attrahera lika mycket erfarna lajvare såsom nybörjare. Vi uppmuntrar erfarna lajvare att skapa inkluderande spel.

Denna typ av spel kan du vänta dig:

Vi välkomnar flera olika typer av intriger såsom brott, politik, handel, romantik och personliga relationer. Vi försöker att anstränga oss lite extra för att ge spel åt ensamma spelare, nybörjare och särskilt unga lajvare (ålder ca 12-16). Vi försöker även skapa publika händelser/scener som gör det enkelt för deltagarna att skapa en gemensam känsla under lajvet och möjligheter till att naturligt interagera. 

Speltekniker mm:

Vi arbetar med individuella intriger (till de som vill) samt större gruppinitriger. Vi försöker skapa övergripande intriger som kopplar ihop karaktärer. Samtidigt är det upp till deltagarna att själva initiera egna samt att spela upp andras intriger.

En spelteknik vi använder oss av är telegrafen. Via telegrafen kan man skicka och ta emot telegram. Telegram kan användas av arrangörerna för att driva på intriger och för deltagare att reagera på händelser och kommunicera med “omvärlden”

Höstlajvet har också ett handelssystem. De som vill har här möjlighet att genom handel och list tillägna sig rikedomar i form av pengar, resurser och affärsverksamheter.