Regler för vapen

Död Mans Hand är främst ett lajv och inte ett reenactment. Säkerhet går långt före tidsenlighet.

Skjutvapen

Alla vapen som ska användas i lajvet skall besiktigas. Vapen som är skjutbara (originalvapen som är licensfria) skall inte skjuta mer än tändhatt om inget annat sägs av arr vid speciellt tillfälle och regisserad av arr. Licenspliktiga vapen ska stanna hemma.

Knivar

Inga knivar som är av metall får användas i någon form av våldssammanhang. De stannar i skidan förutom när man ska titta på det eller använda det till något vettigt, skära korv t ex.
Latexknivar SKALL besiktigas och beläggs ev med stickförbud beroende på om den har hård kärna eller inte.


Vapenkontroll

ALLA vapen kommer att inspekteras vid incheckningen, så ha dem lätt tillgängliga i din packning. Det ligger i allas intresse att alla vapen är kontrollerade, även ditt eget. Vapen som inte blir godkända i kontrollen kommer att omhändertas, märkas med namn på tejp och låsas in. De återfås efter lajvet.

Skjutvapen
Med skjutvapen menas alla former av vapen, leksak eller inte, som är avsedda att avfyra någon form av projektil.

Sverige har stränga restriktioner när det gäller ägande och användandet av vapen och vi följer dessa. Ingen tycker det är kul om vi råkar ut för en polisiär vapenkontroll och folk får sina vapen beslagtagna.

Revolvrar och gevär som är rekommenderade:

  1. Leksaksrevolvrar och gevär som använder knallpulver eller tändhatt.
  2. Replikor som kan använda knallpulver eller tändhatt
  3. Replikor som inte kan skjuta överhuvudtaget

Smällar/skott

Knallpulver och tändhattar är fullt godkända som ”skott”. Vill man ha mer för effekts skull så pratar man med Arr. Den som skjuter med något man inte får kommer med omedelbar verkan avvisas från lajvområdet.

Ifall man avlossar skott ska det inte finnas personer i närheten som kan ta skada. Varken vad gäller krutstänk eller av knallarna. Detta innebär att man inte ska stå för nära. Vad som är för nära beror på vilken typ av vapen du har och hur högt det smäller. Men absolut inte trycka av din revolver precis i någons ansikte.

För allas trevnad är det förbjudet att avlossa skott inomhus! Undantag gäller saloonen där vanliga knallpulverskott får användas.

Pilbågar och pilar
Pilbågar skall vara enkla bågar i trä eller klädda glasfiber. Inga avancerade Rambo-bågar alltså. När det gäller dragvikten, så ska den inte vara högre än 20 pound.

Vi vet att det sedan beror på längden på strängen, pilen, skyttens armar med mera hur mycket pound en båge kommer upp i. Ägaren kommer att få testskjuta sin båge och där efter gör vi en bedömning. Om du kan välja mellan en kraftig eller vek pilbåge, välj den veka. DMH är inget bofferlajv.

Pilar skall ha en spets av latex, tyg eller något annat som gör att man inte kan skadas av pilen. Diametern på spetsskyddet skall minst vara 5 cm i diameter, vara helt platt i främre delen och ha ett ordentligt trä- eller metallskydd för pilskaftet.

Gummiband
Låtsasvapen i trä samt pistoler som kan skjuta gummiband används av barn. Dessa används endast för lek och kan inte skada någon inlajv. Barnens föräldrar ansvar för att dessa används med sunt förnuft och säkerhetstänk.

Blankvapen
Med blankvapen menas, alla former av  föremål som är avsedda för att sticka, skära eller hugga med. Latexvapen benämns just som latex.

Blankvapen skall vara bluntade (oskarpa, slöa) och eventuella spetsar trubbiga, riktigt trubbiga.

Inga blankvapen av metall får  användas i strid eller riktas eller användas mot människor på något sätt, någonsin, någon gång. Förstått?

Alla former av strid, viftningar, hot med mera mot människor får endast ske med latexvapen.

Alla blankvapen skall bäras i någon form av skida, skydd eller fodral. Blankvapen får endast bäras eller dras ur sitt fodral om någon vill beskåda hantverket.

Bär inte stora blankvapen såsom svärd eller sabel på Saloonen eller nån annanstans där det kan vara i vägen. De har en tendens att riva inredning och utföra ofrivilliga osedliga handlingar mot klädesplagg bl a.

Stick, skär eller huggverktyg
Knivar, yxor eller andra verktyg som är stickande, skärande eller huggande får endast användas av dem som är över 18 år. Undantag är under målsmans uppsikt och för kökspersonalen.

Dessa verktyg skall i största möjliga utsträckning inte bäras på under lajvet. Om man tvunget måste bära något av dessa verktyg, så måste de ha ett skydd som är avsett för verktyget. Återigen undantag för köket.

Dessa verktyg får aldrig användas till något annat än vad de är avsedda till.

Övriga regler är de samma som för blankvapen.

Latexvapen
Vapen i form av knivar, spjut, sabel, yxor med flera som skall användas i strid, måste vara av latex (naturgummi) med eller utan stomme.

Dessa ska kontrolleras innan lajvet.

Upphittat vapen
Inga blank eller skjutvapen får användas av någon annan än sin ägare. Vapen som tas från fångar, döda, hittas eller på något annat sätt hamnar i någon annans ägo på annat sätt än enligt de intriger man fått, skall lämnas till telegrafen/arr.

Konsekvenser
Brott eller missbruk av dessa regler resulterar i avstängning från lajvet.
Vid allvarliga brott eller missbruk kommer händelsen att polisanmälas.

Barn och vapen
Inga barn får bära ”riktiga” vapen. Åldersgränsen för vapenbärande roller är 15 år.  Med  vapen räknas leksakspistoler/revolvrar/gevär som ser ut som riktiga vapen. Gevär och pistoler i trä är helt okej.