Speltekniker

Göra upp saker i förväg (scener)
Ibland kommer du att se folk slåss och bråka. Detta ser givetvis coolt ut om det sker spontant, men det är ännu lättare att få till en snygg scen om ni pratar om det i förväg! Ska du däremot smyga dig på din motståndare för att på nära håll avlossa ett skott i magen eller huvudet uteblir själva överraskningsmomentet ifall man gör upp detta i förväg. Vad som är bäst beror alltså på situationen och syftet med “scenen”. Scener kan också vara av mer fredlig karaktär.

Det är viktigt att den som vill skapa en scen stämmer av detta med arrangören. Arrangörerna behöver veta vad scenen går ut på och hur den är tänkt att genomföras. Detta så att scenen inte krockar med andra intriger/händelser på lajvet och att scenen följer lajvets riktlinjer.

Öppet spel och skvaller
Information är till för att komma ut. Prata gärna lite för högt och lite för öppet om saker som inte bör komma ut. Har du skvaller om en person? Se till att sprida detta. Detta gör att flera personer får ta del av intrigerna och öka tempot i intrigerna.