Regler för Strid och skada

Verklig eller fejkad skada
Till en börja med. Det är viktigt att skilja på verklig eller spelad skada. Om man är osäker på om någon spelar skadad eller är skadad på riktigt, så fråga helt enkelt. Är det en allvarlig skada, så ropa SKARP SKADA och skicka om möjligt någon efter mer hjälp. Det finns många vårdutbildade på lajvet och utrustning finns bl a i saloonen.

Är det en fejkad inlajv skada, så fortsätter man att spela. Du som spelar skadad, bli inte arg för att någon går off (slutar spela). Förmodligen har du spelat din roll väl och borde ta det som beröm istället.

Om du blir skadad på riktigt och har möjlighet, så använd orden:

SKARP SKADA.

Olika typer av strid
Lite beroende på typen av strid och vad man vill åstadkomma med striden kan man dela in strider i:

Förberedd strid
Det finns tre olika situationer då man använder sig av en förberedd strid. Den första anledningen är om man vill få till en spektakulär scen. T ex om du redan innan bestämt dig för att din karaktär ska dö. Eller som en scen helt eller delvis regisserad av arrangörerna (t ex med en eller flera NPCerna. De andra två exemplen är vid slagsmål eller en duell (se nedan).

Oförberedd strid
En oförberedd strid är precis som det låter. Här beror utfallet på typen av strid (se nedan). Det kan dock vara bra att fundera lite redan innan situationen hur man tänker sig reagera ifall man hamnar i en oförberedd strid, alternativt att man i början av en strid tänker sig olika alternativ för hur man ska komma att reagera om man skulle bli träffad.

Olika typer av skador beroende på strid
Vi använder oss inte av kroppspoängsystem eller något sådant. Istället bestäms utkomsten av en strid antingen av de inblandade eller av arrangörerna. Det finns fyra olika sorters strid på Död mans hand:

Slagsmål
Ett handgemäng gör sig bäst ifall båda parter i förväg gör upp vem som ska gå vinnande ur striden och hur stora skadorna ska bli. Vi rekommenderar därför att alla slagsmål görs upp i förväg.

Eldstrid
I en eldstrid på långt avstånd bestämmer den som blir beskjuten ifall den blir träffad eller inte och hur pass allvarligt skadad karaktären blir. Alternativet är även här att man gör upp striden i förväg. Detta är t ex lämpligt vid en duell.

Närstrid
Ifall du blir skjuten på nära håll (alternativt t ex knivhuggen i en vital kroppsdel) är det orimligt att du inte blivit träffad och allvarligt skadad. I så fall ska du spela på denna skada (lämpligen falla till marken). Därefter finns två alternativ. Antingen dör du på fläcken (det bestämmer du själv) eller så har du fått en allvarlig eller kritisk skadad.

Nock
Om du vill slå någon medvetslös, så kan man slå sitt offer lätt på axeln med ett boffervapen (vapen gjort i latex) och säga ordet Nock. För att slå någon medvetslös med sin revolver så håller man revolvern i ena handen och lägger den andra på offrets axel och säger Nock. Använd aldrig din revolver till att slå med. Om du inte har en som är gjord i latex vill säga. Om du blir medvetslös, så minns din rollperson inget av det som skett under medvetslösheten. Använd Nock restriktivt och bli inte sur om det inte alltid funkar.

Allvarlig eller kritisk skada
Har du fått en allvarlig eller kritisk skada behöver du läkarvård. Du ska då för egen maskin eller med hjälp ta dig till sjukstugan för vård. Under tiden du får vård får du redogöra hur din karaktär blev skadad för en av arrangörerna. Denne avgör sedan hur pass allvarligt skadad din karaktär har blivit eller om karaktären kommer att avlida av sina skador. Skulle du bli skadad t ex i skogen får du stappla dig till en plats där du kan bli hittad eller att någon hör dig.

Död eller bara avsvimmad?
Vill du att din karaktär ska dö på fläcken när den blivit skjuten eller stucken faller du lämpligen ned till marken. För att en annan spelare ska kunna veta om din karaktär eller avsvimmad kan hen kolla din puls genom att känna på din handled. Är det så att din karaktär är avsvimmad visar du en knuten hand. Är din karaktär död, visar du en öppen hand.
Är din karaktär död behöver du också tas till läkaren för att få en dödsattest. Det är bara lite mindre bråttom

En ny karaktär
Om du spelar en karaktär som riskerar att dö rekommenderas starkt att du har en backup-karaktär. Denna bör då ha annan klädsel än din ursprungliga karaktär. Har du inte någon backupkaraktär kan du få hjälp av arr att låna ihop en ny klädsel. Ett tredje alternativ är att du helt enkelt knyter ett rött band runt armen (går att låna av arr) så att andra spelare vet att du har en ny karaktär.