Boende på lajvet

Boende i hus

Vår ambition är att så många som möjligt kommer få bo i hus. Somliga hus finns det madrasser i och andra inte. Förutsätt inte att det finns en madrass utan ta med er att ligga på så blir ni inte besvikna över att det inte finns. Det är inte okej att flytta madrasser mellan husen utan arrangörers tillstånd. Arrangörerna tilldelar hus i möjligaste mån till de som anmält att de vill sova i hus.

Är du husförvaltare till ett hus i Berghem har du rätt att bo i ditt hus om du anmäler detta senast den 10 juli.

In-lajv-tält

Har du ett någorlunda tidstypiskt tält kan du sätta upp detta inne i byn på anvisad plats eller vid någon av tältplatserna i närheten av byn.

Off-lajv-tält

Ämnar du att sova i ett tält som inte ser ut som att det skulle kunna vara tillverkat på 1800-talet får du bo på off-campingen eller på en anvisad tältplats (som ligger närmre byn).

Boende utanför området

Det är naturligtvis inget som att du sover hemma eller någon annanstans utanför lajvområdet men har du en karaktär som är aktiv i intrigerna bör du vara på plats på lajvområdet under dygnets ljusa timmar.