Covid-19

Död mans hand följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer avseende Covid-19 och agerar i enlighet med myndigheternas riktlinjer.

Om du blir sjuk under lajvet behöver du åka hem. Du ansvarar själv för transport, men kan rådfråga arrangörer efter hjälp.