GDPR

Information om hantering av personuppgifter för lajvet Död Mans Hand

Föreningen Berghems vänner genom arrangörsgruppen för lajvet Död Mans Hand avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig i egenskap av deltagare på lajvet Död Mans Hand. Föreningen Berghems vänner är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information samlas in vi anmälningssystemet (Omnes Mundos).

Arrangörsgruppen nås via e-post dmh@berghemsvanner.se.
Föreningen Berghems vänner nås via e-post info@berghemsvanner.se.  

Personuppgifterna du lämnar behandlas för att administrera ditt deltagande på lajvet Död Mans Hand. De kategorier av personuppgifter om dig som behandlas är namn, personnummer, e-post, telefonnummer och eventuell relevant hälsoinformation, exempelvis allergier samt namn och kontaktuppgifter till närmast anhörig. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att du ger ditt samtycke. De uppgifter som finns registrerade om dig kommer inte föras över till tredje land. 

Du kan logga in i Omnes Mundi och när som helst se och ändra de uppgifter som finns om dig. Du har rätt att kontakta arrangörsgruppen för Död Mans Hand. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen och då raderas informationen om dig såvida det inte finns krav från myndigheter att spara dessa. Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter.