Om en karaktär dör?

Du bestämmer

Grundregeln är att det är du som bestämmer om din karaktär dör eller ej. Har du en karaktär som beter sig på ett sätt att hen riskerar att dö är det dock rimligt att den också kan råka dö. Det hela styrs också lite av situationen. Är du med i en eldstrid inne i byn kan du styra ifall du blir träffad eller inte och hur pass skadad du blir. Riktar någon en revolver mot din panna och trycker av är det ganska troligt att du dör.

Just eftersom den som blir skjuten själv bestämmer om karaktären dör eller ej ser vi det som en stark rekommendation att göra upp denna typ av scener i förväg med en person som du planerar att skjuta. Sedan kan saker ske i stridens hetta.

Om döden inträffar?

Vad gör jag om en karaktär dör? Låt det gärna ske spektakulärt sätt. Spela över. Erkänn dina synder. Låt någon bära bort liket. När krutröken har lagt sig ser du till att någon kontaktar någon av arrangörerna. Särskilt viktigt är det intrig-arr får reda på att karaktären inte längre lever eftersom din karaktärs död kan få konsekvenser på andras intriger.

En ny karaktär

Om du spelar en karaktär som riskerar att dö rekommenderas att du har en backup-karaktär. Denna bör då ha annan klädsel än din ursprungliga karaktär. Har du inte någon backupkaraktär kan du få hjälp av arr att låna ihop en ny klädsel. Ett tredje alternativ är att du helt enkelt knyter ett rött band runt armen (går att låna av arr) så att andra spelare vet att du har en ny karaktär.